Project Management  

Utility4you voert project- en programmamanagement uit voor diverse spelers. Van korte trajecten zoals reviews, onderhoud en releases tot langere trajecten van upgrades en implementaties. Een uitgelezen mogelijkheid voor u om te profiteren van hun uitgebreide trackrecord in de utilitiesmarkt, gekoppeld aan specifieke systeem- en SAP expertise.

Maar ook van het vermogen om sturing te geven aan de ‘zachte’ kant van verandering: de mens, in al zijn facetten, vaak de doorslaggevende factor om projecten tot een succes te maken. De geheel eigen insteek op dit vlak  demonstreert hoe je het beste uit mensen kunt halen en daarmee het gewenste resultaat uit projecten.Afstemming en aanpassing

De organisatorische splitsingen, overnames en fusies binnen de utilitiesmarkt hebben veel wijzigingen opgeleverd. Taken, processen en systemen zijn veranderd. Energiebedrijven moeten zich op efficiënte en effectieve wijze aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen en dat gaat het best via een projectmatige aanpak. 


Gecertificeerde professionals 

Utility4you biedt de mogelijkheid om projecten volledig aan te nemen of gedeeltelijk te resourcen. Daarnaast levert zij professionals op specialistische rollen. Technisch of meer aan de businesskant. Alleen een projectmanager inzetten is ook mogelijk, flexibel als ze zijn.