IT Verbeteringen

De markt waarin bedrijven opereren, verandert steeds sneller. Externe factoren, zoals de kredietcrisis en het gedrag van consumenten, hebben steeds meer effect op uw organisatie. Aan de andere kant volgen technologische ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo op, wat weer nieuwe mogelijkheden schept. Hoe speelt u snel en adequaat in op deze ontwikkelingen? Hoe zorgt u voor een betere integratie van IT in uw business?

 

Proces Verbetering

Procesverbetering kan een ontmoedigende onderneming zijn: een grote organisatie kan honderden processen bezitten, waarbij honderden mensen betrokken zijn en die bestaan uit duizenden activiteiten. Procesverbetering modellen, die worden geacht te helpen bij het verbeteren van deze processen, bevatten tientallen, zo niet honderden 'best practices', doelen, of beheersingsmaatregelen. Zelfs volwassenheidsmodellen vereisen de uitvoering van grote aantallen 'best practices' om op het eerste volwassenheidsniveau te komen. Vandaar dat een van de belangrijkste vragen bij het doen van procesverbetering is: waar te beginnen, wat eerst te doen, wat uit te stellen, en hoe om te beslissen over de beste aanpak. Wij richten ons op deze vraagstellingen.

 

De continue veranderingen binnen de energiewereld worden ingegeven door nieuwe wet- en regelgeving, technologische innovatie, efficiencyverbeteringen en de groeiende vraag naar schone energieproductie. Dit leidt tot nieuwe en gewijzigde werkwijzen in de branche, waardoor passing van de processen en ondersteunende systemen is vereist. Business Consultancy van Utility4you ondersteunt energie- en aanverwante bedrijven in advies op hoog niveau door de inzet van ervaren businessconsultants en projectmanagers.

Stroomlijnen van processen

De professionals hebben de expertise om in dit complexe geheel van wijzigingen de juiste oplossingen aan te dragen. Dit kan een aanpassing zijn in het bedrijfsproces, om het efficiënter te laten verlopen. Of een vertaling van uw bedrijfsvisie in concrete projecten, om gestelde doelstellingen te realiseren. Ook vullen zij desgewenst uw procesmanagement in. Alles om uw processen te stroomlijnen,systemen beter te benutten en uw organisatie optimaal te laten presteren.